Om Copyright
Du kan utgå ifrån att allt material på willexbergfoto.se ägs av Ingvar Willexberg / Willexberg Art & Design, om inte annat anges, där tillhör copyright Ingvar Willexberg. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på kavlingefotoklubb.se för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Ingvar Willexberg. Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Innehållet (bilder, filmer och text) på denna hemsida får ej kopieras eller reproduceras, helt eller delvis, elektroniskt eller på annat sätt, utan skriftligt tillstånd från Ingvar Willexberg. Lagöverträdelser beivras. Allt innehåll på denna hemsida omfattas av den svenska lagen: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk .
OBS! Bilderna får ej användas i kommersiellt syfte.